Η εταιρεία


Το www.mikroparkaki.gr είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης και υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «STELNIK»  ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ (ΦΡΟΥΔΑ 6-ΓΚΥΖΗ Τ.Κ.11475)  και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 801507333 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@mikroparkaki.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 3637201